Jesu sju ord på korset [#7]

Ålidhems församling har senaste veckan lagt ut musikandakter på vår YouTubekanal. Temat har varit Jesu sju ord på korset. Idag på Långfredagen är det dags för det sista ordet. Det blir några tänkvärda ord från mig och musik från församlingens musiker. Dagens musikandakt kan du hitta här.

Parallellt med detta har jag delat med mig av mina texter här, men jag ville samtidigt komplettera andakten med att länka till annan sorts musik som kanske ligger mig något närmare hjärtat och som jag tror kan bredda bilden och förståelsen av Jesu sju ord på korset.


7. ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.”
(Luk 23:46)

Det sista Jesus gör innan han ger upp andan är att han överlämnar sig i Guds händer: Han säger: ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande”.

Vilken tröst det är! Så får även vi göra. Jesus säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila” (Matt 11:28)

Vi får komma till honom och överlämna allt till honom: våra sjukdomar, våra plågor, våra överträdelser, våra brott, våra synder, vår skuld, vår skam, vår ofullkomlighet, våra nederlag, vår sorg, våra behov. Allt vi bär på får vi lämna till Jesus. Han bar allt detta upp på korset när han skapade allting nytt.

Vi får lämna vår längtan, vår framtid och våra liv i Guds händer – och han tar emot oss, som vi är, tack vare att Jesus gav sitt liv på korset!

Som det står i Psaltaren: ”Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla.” (Ps 37:5)

Jesu sjunde ord på korset påminner oss om att det finns vila och evig trygghet för dig vid korset!

Bön
Tack Jesus för att du gav ditt liv på korset. Tack för att du överlämnade allt till Fadern, när allt var fullbordat. Låt oss nu få leva överlåtna tillsammans med dig, i den verklighet som ger oss vila och evig trygghet, fyllda av uppståndelsen och ljuset. Amen.

Musik
”Father We Commit To You” – Karen Childers

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.