Jesu sju ord på korset [#4]

Ålidhems församling lägger under sju dagar ut musikandakter på vår YouTubekanal. Temat är Jesu sju ord på korset. Det blir några tänkvärda ord från mig och musik från församlingens musiker. Dagens musikandakt kan du hitta här.

Jag kände att jag ville dela med mig av mina texter här, men samtidigt komplettera andakten med att länka till annan sorts musik som kanske ligger mig något närmare hjärtat och som jag tror kan bredda bilden och förståelsen av Jesu sju ord på korset.


4. ”Eli, Eli, lema sabachtani?”
(vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?)
(Matt 27:46, Mark 15:34)

Att bli övergiven är nog det vi mest av allt fruktar. Det står att när Jesus hängde på korset, blev det mörkt mitt på dagen över hela jorden och mörkret varade i tre timmar. Då ropar Jesus: ”Eli, Eli, lema sabachtani”, vilket betyder ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

Det är ett rop i djupaste förtvivlan. Och Gud hade verkligen lämnat honom. Jesus var övergiven av Gud. Han led alla helvetets kval. Han led allt detta, för att vi skulle slippa ropa som han. Jesus tog på sig den yttersta konsekvensen av synden. Han tog på sig syndens lön. ”Han blev [som Jesaja förutsagt] pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.” (Jes 53:5)

Vilken tröst det är! Jesus gjorde det för att ingen av oss ska behöva känna oss övergivna av Gud. Jesus led för oss och betalade det yttersta priset för oss. När Jesus ropar ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” då påminns vi om att Jesus led för oss och betalade det pris som krävdes.

Paulus skriver: ”Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror.” (Rom 3:25a)

Jesu fjärde ord på korset påminner oss om att det finns försoning för dig vid korset!

Bön
Tack Jesus för att du gav ditt liv på korset. Tack för att du gick allra längst in i ångesten i vårt ställe. Tack för att du försonar oss med Fadern, ger oss en försoning på djupet. Låt oss nu få leva tillsammans med dig i försoningens verklighet, i uppståndelsen och ljuset. Amen.

Musik
”Psalm 22 (Why Have You Forsaken Me?)” – The Psalms Project

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.